Konferencja „Zabezpieczenia Wodochronne Budynków”

Podsumowanie konferencji szkoleniowej

ZABEZPIECZENIA WODOCHRONNE BUDYNKÓW – DACHY TARASY BALKONY PODZIEMNE CZĘŚCI BUDYNKÓW

Firma Art MediaTechnics przy współpracy z zaproszonymi ekspertami oraz Stowarzyszeniem Wykonawców Hydroizolacji I
Renowacji w Budownictwie zorganizowała konferencjęszkoleniowąpt. „Zabezpieczenia wodochronne budynków – dachy,
tarasy, balkony, podziemne części budynków.”

Konferencję przygotował merytorycznie zespół ekspertów:

 dr inż. Barbara Francke, ITB Warszawa
dr hab. inż. Robert Wójcik, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

REFERATY ZESPOŁU SZKOLENIOWEGO:

Wymagania stawiane materiałom rolowym i powłokowym przeznaczonym do wykonywania zabezpieczeń
wodochronnych i izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków
 Wymagania stawiane materiałom przeznaczonym do wykonywania przeciwwilgociowych izolacji poziomych
metodami iniekcyjnymi oraz materiałom uszczelniającym.
 Kryteria oceny metod odtwarzania w murach poziomych izolacji przeciwwilgociowych

TEMATY WYSTĄPIEŃ STOWARZYSZENIA WYKONAWCÓW HYDROIZOLACJI I RENOWACJI W BUDOWNICTWIE:

Typowe błędy projektowo-wykonawcze spotykane na obiektach budowlanych w zakresie izolacji dachów płaskich, tarasów i balkonów. Studium przypadku remontowanego obiektu: analiza problemu, kolejne etapy prac naprawczych, efekt końcowy – Robert Krawczyk, IZOLTERM
Typowe błędy projektowo-wykonawcze spotykane na obiektach budowlanych w zakresie izolacji części podziemnych budynków. Studium przypadku remontowanego obiektu: analiza problemu, kolejne etapy prac naprawczych, efekt końcowy – Bogdan Hłasko, BHB

TEMATY PRELEKCJI SPONSORÓW KONFERENCJI ZAPROSZONYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW:

Systemowe rozwiązania hydroizolacji fundamentów, balkonów, tarasów i dachów zielonych – Bartłomiej Monczyński, BOTAMENT
 Profesjonalne systemy uszczelniania tarasów i balkonów Sopro – Tomasz Witczak, SOPRO
 Hydroizolacje tarasów w tradycyjnym układzie warstw. Błędy projektowo-wykonawcze – Małgorzata Kłapkowska, IZOHAN
 Hydroizolacje balkonów, tarasów i dachów produktamimarki „Hahne” – Mariusz Jackiewicz, VISBUD-PROJEKT
 Preprufe – system ciężkiej izolacji przeciwwodnej – Artur Janiak, GRACE
 Hydroizolacje systemowe Weber Deitermann – KrzysztofSiemak, SAINT-GOBAIN PP
 Kompleksowa izolacja przeciwwodna budowli firmy Hydrostop – Marek Mularczyk, HYDROSTOP
 Iniekcje ciśnieniowe Webac – Andrzej Dziedzicki, WEBAC
 Nowoczesne technologie hydroizolacji w budownictwie- izolacje natryskowe – Sebastian Kasprzak, POLSKIE PRODUKTY PLUS

EKSPOZYCJE:

 SIKA
 Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacji i Renowacji w Budownictwie

Konferencji towarzyszyło duże zainteresowanie środowiska budowlanego. W konferencji uczestniczyło 192 osoby.
Słuchacze z uwagą wysłuchali referatów ekspertów oraz prezentacji firm. Wiele wątków dyskusyjnych z sali konferencyjnej
przeniesionych zostało w kuluary i na stoiska wystawiennicze firm.

Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacjii i Renowacji w Budownictwie - Galeria
Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacjii i Renowacji w Budownictwie - Galeria
Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacjii i Renowacji w Budownictwie - Galeria
Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacjii i Renowacji w Budownictwie - Galeria
Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacjii i Renowacji w Budownictwie - Galeria
Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacjii i Renowacji w Budownictwie - Galeria

 

Liczba uczestników według branż:

Pracownie projektowo-architektoniczne 28
Inne pracownie projektowe 5
Firmy deweloperskie 15
Firmy wykonawcze 61
Nadzory inwestorskie, Consulting 19
Producenci 7
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 26
Zarządzanie i obrót nieruchomościami 15
Administracja rządowa 13
Pozostali słuchacze 3
Razem: 192
Robert Krawczyk

Author: Robert Krawczyk

Inżynier budownictwa z 25 letnim stażem. Posiada uprawnienia budowlane od 1993 r. Od 12 lat specjalizuje się w zagadnieniach hydroizolacyjnych. Ponadto właściciel firmy Izoltechnika-Pro / specjalistyczne wykonawstwo, ekspertyzy , projektowanie hydroizolacji. Założyciel i prezes Stowarzyszenia.

Udostępnij artykuł na

Nie musisz wiedzieć jak, ważne że właśnie znalazłeś kogoś kto wie