Historia

Historia Stowarzyszenia Wykonawców Hydroizolacji i Renowacji w Budownictwie

Pomysłodawcą oraz pierwszym organizatorem prac nad powołaniem Stowarzyszenia jest Robert Krawczyk- właściciel  Centrum Profesjonalnych Hydroizoacji „ Izoltechnika-Pro” . Jego twórczy zapał doprowadził do utworzenia grupy założycielskiej ( 16 osób )

Pierwsze spotkanie Grupy Założycielskiej odbyło się w grudniu 2010 roku. Na spotkaniu omówiono oraz doprecyzowano główne cele oraz idee Stowarzyszenia. Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem Statutu Stowarzyszenia, opracowaniem Logo Stowarzyszenia oraz innymi elementami marketingowymi. Powołano grupę osób stanowiących Komitet Założycielski w składzie:

Robert Krawczyk, Artur Nowogórski oraz Mariusz Rawa

Blisko rok trwały prace przygotowawcze , kompletacja dokumentacji rejestrowej oraz przygotowanie Stowarzyszenia do rejestracji. W tym czasie  choć  nieformalnie,  Stowarzyszenie brało udział w szeregu szkoleń organizowanych przez producentów  systemów hydroizolacyjnych  ,  występowaliśmy również jako współorganizator konferencji poświęconej problematyce „Balkonów i Tarasów” na której wykładu  prowadzonego przez Roberta Krawczyka a dotyczącego tzw. studium przypadku wysłuchało około 180 uczestników konferencji.

W grudniu  2012 dokumentacja została złożona w celu rejestracji do Sadu Rejestrowego w Warszawie.

W styczniu 2013 roku Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacji i Renowacji w Budownictwie uzyskało status prawny i rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000441992.

Od tego momentu w trybie oficjalnym Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacji i Renowacji w Budownictwie rozpoczęło działalność.

Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu wyłoniono skład Zarządu:

Robert KrawczykPrezes Zarządu

Artur NowogórskiZ-ca Prezesa

Lesław HebdaZ-ca Prezesa

Utworzyliśmy portal internetowy eksperciodizolacji.pl.

 

Nie musisz wiedzieć jak, ważne że właśnie znalazłeś kogoś kto wie