Izolacje wodoszczelne, czyli jak wybrać profesjonalny produkt

Przed pięciu laty dwóch pasjonatów zagadnień hydroizolacyjnych, z dorobkiem kilkunastu lat pracy w firmach produkujących chemię budowlaną, a w szczególności systemy hydroizolacyjne, założyło Centrum Profesjonalnych Hydroizolacji – Izolterm Serwis. Jako główny cel obrali ścisłą specjalizację dotyczącą problemów związanych z ochroną budowli przed niszczącym działaniem wody. Od tego czasu wzbogacają swoją wiedzę nie tylko w sposób praktyczny, realizując prace remontowe oraz inwestycyjne, ale również przez udział w konferencjach i szkoleniach dedykowanych problemom hydroizolacji.
Są firmą, która realizuje swoje cele, poczynając od przygotowania opinii lub ekspertyzy technicznej, wykonania projektu technicznego, a kończąc na kompleksowej realizacji.

Konieczność wykonania izolacji wodoszczelnych

Wykonanie izolacji wodoszczelnych wynika z potrzeby uzyskania powłok ochronnych dla obiektów budowlanych, izolacji gwarantujących pełną szczelność przez długie lata użytkowania. Z reguły, stasowane od zewnątrz muszą poradzić sobie z niezwykle trudnymi warunkami atmosferycznymi, szczególnie na terenie Polski, gdzie warunki określane są jako bardzo trudne.

Powłoki izolacyjne

Kilkadziesiąt cykli zmian temperatury (tzw. przejście przez zero), nagrzewanie powierzchni, gdzie są stosowane izolacje do kilkudziesięciu stopni, praca w temperaturach ujemnych sięgających minus 20-30 stopni – wszystko to sprawia, że powłoki izolacyjne muszą sprostać wysokim wymogom zarówno w aplikacji, jak i użytkowaniu. Tradycyjna powloką izolacyjna wykonana technika malarską z użyciem gruntów bitumicznych niejednokrotnie nie wystarczy. W rozwiązaniach tarasowych czy balkonowych koniecznym jest, aby powłoki izolacyjne nie tylko stanowiły barierę dla wody, lecz jednocześnie były paroszczelną zaporą, a w innych przypadkach wręcz odwrotnie, aby cechowały się dobrą dyfuzyjnością. Dlatego producenci chemii budowlanej przygotowali pełna gamę produktów, które określamy hydroizolacjami.

Materiały hydroizolacyjne

Obecny rynek materiałów budowlanych obfituje w kilkadziesiąt produktów oznaczonych mianem hydroizolacje. Podzielone są one na kilka grup w zależności od składników, które stanowią bazę produktu. Można więc dokonać następującego podziału:

 • Powłoki bitumiczne w postaci mas, płynów
 • Powłoki bitumiczne rolowe
 • Powłoki rolowe z tworzyw sztucznych
 • Powłoki rolowe na bazie kauczuku
 • Izolacje mineralne jednoskładnikowe
 • Izolacje mineralne wieloskładnikowe
 • Folie, membrany itp.

Każda z wymienionych grup produktów jest dedykowana do zastosowania w precyzyjnie określonych przez producenta miejscach i nie należy sugerować się jedynie ich cechą wodoszczelności przy wyborze miejsca, w którym będą układane.

Izolacja tarasów i balkonów

Rozwiązania systemowe izolacji tarasów czy balkonów, a także wszędzie tam, gdzie docelową wykładzina użytkową będzie ceramika, nakazują stosowanie izolacji bezpośrednio pod warstwą zapraw klejowych używanych do montażu płytek ceramicznych. Jest naturalnym, że zaprawy klejowe oparte na składnikach mineralnych (np. cementy) wymagają podłoża „mineralnego”. Takim podłożem jest oczywiście beton, lecz powszechnie stosowane masy betonowe nie są materiałem odpornym na wnikanie wilgoci. Musimy w tym miejscu posłużyć się powloką, która trwale zespoli się z podłożem betonowym oraz warstwą zaprawy klejowej, a jednocześnie stanowić będzie odpowiedzialną, wodoszczelną warstwę ochronną. Taką powloką jest mineralna izolacja wodoszczelna. Wśród izolacji opartych na bazie mineralnej występują produkty jednoskładnikowe i wieloskładnikowe (najczęściej dwuskładnikowe).

Wyniki testów izolacji wodoszczelnych

Czym się poszczególne izolacje różnią i czym się kierować przy decyzji o wyborze?

Materiały jednoskładnikowe są najczęściej oparte o składniki mineralne proszkowe dobrane w taki sposób, aby gwarantować szczelność powłoki oraz odpowiednią przyczepność do podłoży mineralnych oraz klejowych. Z tego też powodu nie zawierają składników (najczęściej polimerów) nadających im cechę elastyczności. Niektórzy producenci wprowadzili na rynek jednokomponentowe izolacje uelastycznione, lecz są one dedykowane jedynie do wybranych zastosowań (np. małe powierzchnie).

Materiały dwuskładnikowe oparte o składnik suchy proszkowy i składnik płynny (najczęściej wodne dyspersje polimerów) uzyskują znacznie lepsze parametry elastyczności. Ta cecha sprawia, że ich stosowanie na powierzchniach tarasów, balkonów daje zdecydowanie większą pewność prawidłowej pracy przez wiele lat.

Na co zwracać uwagę przy wyborze materiału hydroizolacyjnego

Bardzo ważnym elementem decydującym o wyborze odpowiedniego materiału jest posiadanie przez materiał izolacyjny odpowiednich cech. Producenci mineralnych powłok izolacyjnych podają na opakowaniach szereg informacji o cechach produktu. Są to z reguły dane techniczne wskazujące na składniki produktu, parametry gęstości, temperatury stosowania czas zużycia oraz przyczepność.

Wszystkie te informacje są bardzo przydatne, lecz wykonawcy robót hydroizolacyjnych często udzielający na swe prace wieloletnich gwarancji muszą wiedzieć również o tych cechach produktów które nie zawsze są zawarte w kartach technicznych, a które pozwalają na wysokie zaufanie do materiału.


Zapytaj o szczegóły współpracy


Przyczepność powłoki

Dla wykonawcy realizującego zlecenia w warunkach budowy wielkie znaczenie ma odpowiednia przyczepność powłoki izolacyjnej do ościeżnic drzwiowych wykonanych tworzyw sztucznych, metalu lub drewna. Jest to jedno z newralgicznych miejsc, w których dochodzi do przecieków. Ponadto, izolacje mineralne aplikuje się na obróbki blacharskie. Wysoka sczepność z blachą lub profilami aluminiowymi lub plastikowymi gwarantuje szczelność w tym obszarze -kolejnym z newralgicznych punktów. W końcu, pozostają słupki balustrad. Uszczelnienie słupków balustrad to precyzyjna czynność wymagająca materiału o bardzo wysokiej przywieralności.

Aplikacja powłok mineralnych

Aplikacja powłok mineralnych odbywa się z reguły w układzie dwuwarstwowym. Jest zatem ważne, aby pierwsza warstwa została starannie naniesiona na podłoże w’ sposób dający największą pewność, że zostanie dobrze „zakotwiona”. Czynności te wykonuje się z reguły przez aplikacje pędzlem, jednak nie każda mineralna masa uszczelniająca pozwala na taką aplikację. Odpowiednia konsystencja nie tylko pozwoli na prawidłowe naniesienie, lecz również pracownikowi wykonującemu ten zabieg da komfort pracy gwarantujący dokładniejsze i precyzyjniejsze wykonanie.

Druga warstwa izolacji układana jest z reguły po pewnym czasie. Dla wykonawcy praktyczna (nie laboratoryjna) znajomość czasu potrzebnego na przerwę ma duże znaczenie dla organizacji prac. Ponadto, prawidłowo nałożona powłoka izolacyjna powinna mieć odpowiednią (zalecaną przez producenta) grubość. Materiał, który pozwala na aplikacje pędzlem (pierwsza warstwa) oraz za pomocą pacy stalowej zębatej (wymiary zębów pozwolą na uzyskanie prawidłowej grubości), daje największe szanse na sukces. Zatem, materiały o konsystencji zbyt płynnej lub za bardzo spoistej wymagają często aplikacji w wielu warstwach lub wymagają od pracownika użycia znacznie więcej nakładu pracy.

Porównanie cech materiałów hydroizolacyjnych

Dla praktycznego porównania cech roboczych materiałów hydroizola-cyjnych wykonaliśmy szereg aplikacji testowych w warunkach poligonowych opartych na zasadzie oceny produktu bez pierwotnej wiedzy o jego nazwie oraz producencie. Pracownik wykonujący prace jest doświadczonym monterem tego typu produktów. Ocenie podlegały te cechy produktu, które mają znaczenie podczas prac w rzeczywistych warunkach:

 • przyczepności do metalu, tworzyw sztucznych, drewna i ceramiki
 • czas wykorzystania przygotowanej masy mineralnej
 • czas wysychania pierwszej warstwy
 • sposób aplikacji pędzlem i pacą stalową
 • właściwości klejące taśm uszczelniających.
Powłoki mineralne i ich aplikacja

Do testów użyto sześciu produktów różnych firm. Do oceny właściwości roboczych zastosowano kryteria:

 • dobra – niesprawiająca żadnych trudności w aplikacji
 • średnia – o dobrej aplikacji, lecz wymagającej zwiększonego nakładu pracy
 • trudna – wymagająca dużego nakładu pracy.

Wyniki testowych aplikacji pokazały, że dla wykonawcy gwarantującego fachowe wykonanie prac hydroizolacyjnych znaczenie mają nie tylko te właściwości produktów, które zapewniają wodoszczelność, ale również (a w warunkach budowy często przede wszystkim) te cechy i właściwości, które pozwalają na komfortową pracę, która pozwoli na skoncentrowaniu się na precyzji w wykonaniu. Wśród badanych materiałów dało się wyznaczyć produkt, który poza wysokimi parametrami deklarowanymi przez producenta jest bardzo przyjaznym produktem dla wykonawcy. Tym produktem okazała się mineralna izolacja Alias Wodcr Duo, produkt ten nic odbiega parametrami od pozostałych testowanych, a dzięki optymalnej konsystencji daje pełną kontrolę nad grubością aplikowanej warstwy. Jego konsystencja umożliwia także łatwą aplikację na powierzchniach pionowych. Daje poczucie komfortu pracy, gwarantując szczelność powłoki.
Wybrane realizacje w Warszawie: oranżeria Pałacu w Wilanowie, apartamentowiec przy ul. Paca, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krokus”

Okładka magazynu Glazurnicy

Źródło: Magazyn GLAZURNICY, Numer2 lipiec/2010

Robert Krawczyk

Author: Robert Krawczyk

Inżynier budownictwa z 25 letnim stażem. Posiada uprawnienia budowlane od 1993 r. Od 12 lat specjalizuje się w zagadnieniach hydroizolacyjnych. Ponadto właściciel firmy Izoltechnika-Pro / specjalistyczne wykonawstwo, ekspertyzy , projektowanie hydroizolacji. Założyciel i prezes Stowarzyszenia.

Udostępnij artykuł na

Nie musisz wiedzieć jak, ważne że właśnie znalazłeś kogoś kto wie