Białe wycieki widoczne na balkonie

Jedną z przyczyn występowania białego nalotu na konstrukcji balkonu lub tarasu jest przedostawanie się wody opadowej pod powierzchnię okładziny ceramicznej w wyniku nieszczelności. Woda gromadzi się wtedy pod okładziną ceramiczną oraz w podłożu betonowym. Wchodzi wtedy w reakcje ze związkami wapnia oraz innymi składnikami chemicznymi znajdującymi się w kleju oraz betonie i rozpuszcza je. Nadmiar wydostaje się na powierzchnie i krystalizuje w procesie wysychania tworząc biały nalot.

Najczęstsze przyczyny powstawania białych wycieków

Najczęstsze przyczyny powstawania białego nalotu na naszym balkonie to brak szczelności w którejś z warstw m.in.:

  • brak powłok izolacyjnych pod okładziną ceramiczną
  • brak szczelności w spoinach między płytkami ceramicznymi – uszkodzenia, wykruszenia, itp
  • rozszczelnienie dylatacji
  • nie stosowanie się do instrukcji producentów materiałów budowlanych
  • montaż niekompatybilnych ze sobą materiałów budowlanych
  • niechlujne wykonawstwo

Sól budowlana

Metody naprawcze

Istnieją dwa rodzaje działań naprawczych. Działania doraźne, czyli naprawy nie rozwiązujące całkowicie problemu, oraz remontowe – wymiana uszkodzonych lub wszystkich warstw wraz z obróbką blacharską.

Metoda doraźna polega na usunięciu lub zamaskowaniu białego nalotu, oraz przeprowadzenie zabiegów doszczelniających bez ingerencji w konstrukcję balkonu lub tarasu. Jest to jednak rozwiązanie chwilowe, pozwalające wyłącznie na odtworzenie pożądanej estetyki.

Rozwiązanie remontowe polega na wymianie kilku bądź wszystkich warstw w zależności od tego jak głęboko wewnątrz warstwy konstrukcyjne wdarła się woda. Jeśli uszkodzeniu uległa jedynie warstwa kleju pod okładziną ceramiczną, nie zaleca się wymiany wszystkich warstw, a jedynie sprawdzenie stanu powłoki izolacji podpłytkowej i odtworzenie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych.

Avatar

Author: Paweł Kolakowski

Udostępnij artykuł na

Nie musisz wiedzieć jak, ważne że właśnie znalazłeś kogoś kto wie